Besmet of suspect geoordeelde vrije personen en slaven (Paramaribo, 1835)

Procureur generaal, Phillipus de Kanter deed op 13 maart1835 te Paramaribo, verslag van een onderzoek naar van lepra verdachte personen. Deze personen woonden allen in het tweede gedeelte van wijk D.

Tot zijn treurnis leverde hij een lijst aan met 29 mensen die besmet waren bevonden. Twee slaafgemaakten; Aga van Bessie van Castilho en Elisabeth van Francina Elisabeth Ijsendoorn, waren t.t.v. zijn schrijven reeds overgebracht naar ’s landsgrond Bonifacius. De overige personen op de lijst waren vrije (gekleurde) personen.

Extract uit het overzicht van besmette personen (1835)

In het huis aan de Fredericistraat nr. 48 woonde de familie Louzada. Dit gezin werd zwaar geraakt. Drie personen werden allen besmet verklaard; Isaac Baruch Louzada, Joseph Baruch Louzada en Aron Baruch Louzada.

Ook aan de Pontenwerfstraat (thans Anton de Komstraat) ging de ‘ziekte der melaatschheid’ flink tekeer; acht van de in totaal 29 besmette personen woonden in deze straat; Charlotte Day, Susanna Kuhn, Willem Gerritse, Frans van Ommeren, Louis Etteling, Willem Meijne, Helena de Heij en de eerder genoemde slaafgemaakte Aga van Castilho.

Ik heb de gegevens overgenomen en zal deze voorzien van aanvullende informatie. De lijst is hier te bekijken. Het verslag van De Kanter is hieronder te lezen.

Toegang 1.05.08.02, inv. 10