Digitalisering Surinaamse slavenregisters

Met grote belangstelling heb ik onderstaande bericht, van de Stichting Surinaamse Genealogie, mogen lezen en delen.

Een project om naar uit te kijken!

U kunt helpen de registers te digitaliseren door zich aan te sluiten via de website Velehanden.nl (medeopgericht door Stadsarchief Amsterdam en gefaciliteerd door Picturae).

De oplevertijd hangt mede af van uw deelname aan het project, maar zal naar verwachting anderhalf jaar na dato plaatsvinden.

Slavenregisters bieden ons informatie die een stap verder gaan dan de emancipatieregisters (1863). Zo zijn de ouders van sommige slaven die vermeld staan in de emancipatiedatabase van Okke ten Hove te vinden in deze registers. Ook geeft het inzicht in wisseling van eigenaar of manumissie.

Slavenregisters zijn onderverdeeld op eigenaar (plantage of particulier) en ‘geordend’ op jaar. Binnen de registers is er niet echt orde, wat het zoeken vrij lastig en tijdrovend maakt. De registers zijn in origineel te raadplegen in het Nationaal Archief in Suriname en op microfiche in de studiezaal van het Centraal Bureau voor Genealogie in Den  Haag. Ik heb ze op de klassieke manier in Suriname moeten doorspitten en ben blij dat het straks anders kan.

“In september j. l. heeft het bestuur van de Stichting in samenwerking met Dr. Coen van Galen, Radboud Universiteit Nijmegen, een subsidieaanvraag ingediend bij het Prins Bernhard Cultuurfonds (PBC), om de digitalisering van de slavenregisters van Suriname financieel te ondersteunen. Tot onze vreugde kunnen wij u nu mededelen dat het PBC onlangs de aanvraag positief heeft beoordeeld en het gehele gevraagde bedrag van €40,000 (Veertig Duizend Euro), aan de SSG heeft toegewezen.

Zoals u misschien weet, zijn de Surinaamse ‘slavenregisters’ vrij uniek. De registers zijn de enige bron die data bevat van vrijwel alle slaafgemaakten in Suriname op individueel niveau. De slavenregisters vanaf 1830 tot aan de afschaffing van de slavernij in 1863 zijn bewaard gebleven en bevinden zich in het Nationaal Archief Suriname in Paramaribo. Een inhoudsopgave ontbreekt en slechts de helft van de registers is in het verleden op microfiche gezet. Daardoor zijn de registers nu maar zeer beperkt toegankelijk voor onderzoekers.
Internationaal zijn de registers uitzonderlijk, omdat in vergelijking met bijvoorbeeld de Engelse slavenregisters, de registers in Suriname veel gedetailleerder zijn: slaven werden elk jaar (soms zelfs elk kwartaal) geregistreerd, terwijl in de Engelse koloniën deze registratie om de drie jaar gebeurde. Daarnaast stoppen de Engelse registers, voor de meeste voormalige Engelse koloniën, omstreeks 1830, terwijl die in Suriname nog tientallen jaren doorlopen.
De digitalisering van de slavenregisters zal worden ondernomen samen met de Anton de Kom Universiteit in Suriname en het Nationale Archief Suriname (NAS). Er zijn voorlopige werkafspraken gemaakt over digitalisering en begeleiding daarvan in Suriname. Het NAS heeft de apparatuur om deze scans in hoge kwaliteit te maken. Het omzetten van de database via een crowdsourcing project zal worden begeleid en gehost door Picturae bv, via hun website www.velehanden.nl.  Deze website wordt al door een groot aantal Nederlandse archiefdiensten gebruikt voor vergelijkbare projecten. Deze component zal ook ondersteund worden d.m.v. faciliteiten en ICT-voorzieningen van de Radboud Universiteit, en uiteraard is het mogelijk voor de SSG-donateurs om via deze component te helpen een digitaal doorzoekbaar bestand van de Surinaamse slavenregisters in het leven te roepen.
De digitalisering van de Surinaamse slavenregisters vormt een aanvulling op belangrijk werk dat reeds door enkele donateurs van de Stichting is gedaan m.b.t. de emancipatie- en manumissie-registers. Wij zijn in overleg met het Nationaal Archief (Den Haag) om straks ook de gedigitaliseerde Surinaamse slavenregisters via een soortgelijk databestand voor het publiek beschikbaar te kunnen stellen.
Wij zullen in de loop van de komende weken gedetailleerde werkafspraken maken met de Anton de Kom Universiteit en het Nationaal Archief Suriname. Zodra die afspraken afgerond zijn, zullen wij u nader informeren omtrent de uitvoering van dit project.
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur, Stichting voor Surinaamse Genealogie.”