Manumissie vanwege diamant

In 1853 heeft er een bijzondere manumissie plaatsgevonden in Brazilie. Volgens de kranten, had een slavin een grote diamant gevonden en deze aan haar eigenaar overhandigd. Deze schonk haar daarop de vrijheid.

Iedereen had het erover. Van Utrecht tot Semarang. De kranten stonden er bol van.

Bron: “UTRECHT 23 April.”. “Utrechtsche provinciale en stads-courant : algemeen advertentieblad”. Utrecht, 1853/04/25 00:00:00, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 25-09-2019.

Transcriptie:

Nabij Bagagem (Brazilie) is een bijzonder groote diamant gevonden, wegende 8 1/8 vitavas. Het was eene oude slavin, die den steen terstond naar haren meester bragt. Hij schonk de vrouw de vrijheid. De handelstad van Rio-Janeiro heeft reeds 1000 conto’s (ongeveer 250.000 frs) voor den diamant geboden; men zegt, dat het een steen van buitengewone schoonheid is.