1 Miljoen Scans Surinaamse Archieven Online

Dit scheelt weer een ritje naar het archief!

In het kader van de teruggave van de originele Surinaamse archieven zijn vandaag nieuwe scans online gezet op de websites van het Nationaal Archief Nederland en het Nationaal Archief Suriname. Het gaat om circa één miljoen scans van Surinaamse archieven, waaronder het archief van de Gouverneur van Suriname 1951-1975. Zie onderstaand het volledige overzicht:

Inventaris en link

Naam archief

Aantal scans

1.05.08.02 Gouvernementssecretaris Nederlandse West-Indische Bezittingen in Suriname 1830-1847 1.539
1.05.10.01 Gouvernementssecretarie, 1722-1828 589.506
1.05.10.03 Kleine of Conferentieraad, 1778-1810 1.138
1.05.10.06 College van Opzichters der Gemene Weide , 1773-1815 390
1.05.10.09 Diverse administraties, 1780-1828 1.438
1.05.10.10 Stukken gedeponeerd bij of overgebracht met de bestuursarchieven van Suriname, 1775-1825 1.247
1.05.11.01 Gouverneur van Suriname, 1845-1869 666
1.05.11.02 Koloniale Raad, 1832-1862 2.146
1.05.11.03 Hof van Civiele en Criminele Justitie in Suriname en Gerechtshof, 1828-1832, 1833-1949 2.164
1.05.11.04 Rechtbank van Kleine Zaken en Commissie tot de Kleine Zaken, 1828-1832, 1833-1863 533
1.05.11.09 Gemeentebestuur, 1828-1832 25.213
1.05.11.05 Militair Gerechtshof, 1839 32
1.05.11.10 Drostambt van Nickerie en Commissie tot Taxatie van Huurwaarde van Huizen in Paramaribo, 1820-1844, 1845-1846 2.323
1.05.11.19  Allerlei Suriname 1837-1855, 14
2.10.26 Gouverneur van Suriname, Kabinet, 1951-1975 365.849
2.10.27.01 Beheerder van het Surinaams Welvaartsfonds, 1947-1960 30.891
2.10.27.02 Vertegenwoordiger van de Stichting Administratie van Indische Pensioenen, 1952-1975 2.484
2.10.27.03 Adviescommissie inzake Technische Bijstand, 1952-1959 6.470
2.10.27.04 Rijksvoorlichtingsambtenaar,1954-1975 5.758

Dit is natuurlijk weer een excuus om het vanavond laat te maken 🙂

Ik zal binnenkort een uitgebreider verslag maken.
Ik hoor graag wat u ontdekt heeft in de nieuwe scans.
Denie