Overlijdensakten Suriname opvragen


HET AANVRAGEN VAN AKTEN IS TIJDELIJK NIET MOGELIJK

U kunt via mij een kopie van een overlijdensakte opvragen.

Houd u rekening met het volgende:
* overlijdensakten zijn pas 50 jaar na het overlijden openbaar
* overlijdensakten in Suriname beginnen bij het jaar 1858
* niet alle overlijdensakten zijn raadpleegbaar (er zijn hiaten)
* zonder exacte datum of plaats, kan ik u niet helpen
* u ontvangt de akte via het opgegeven emailadres

Ik zal uw aanvraag bekijken en contact opnemen bij vragen of opmerkingen. Houd u rekening met een wachttijd van enkele weken.

Kosten: € 9,50 / akte.
Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden.

U kunt ook geboorteakten opvragen