Geboorteakten Suriname opvragen


U kunt via onderstaand formulier een geboorteakte opvragen.

Houd u rekening met het volgende:
* geboorteakten zijn pas 100 jaar ná de geboorte openbaar. Aanvragen die binnen dit tijdsvak vallen worden niet in behandeling genomen.
* geboorteakten in Suriname beginnen bij het jaar 1828
* niet alle geboorteregisters zijn raadpleegbaar (met name de districten)
* zonder exacte datum of plaats, kan ik u niet helpen
* u ontvangt de akte via het opgegeven emailadres

Ik zal uw aanvraag bekijken en contact opnemen bij vragen of opmerkingen. Houd u rekening met een wachttijd van enkele weken.

Kosten: € 9,50 / akte. U betaalt €2,50 per niet gevonden akte.

Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden.

U kunt ook overlijdensakten opvragen