Geboorteakten Suriname opvragen


HET AANVRAGEN VAN AKTEN IS TIJDELIJK NIET MOGELIJK

U kunt via onderstaand formulier een geboorteakte opvragen.

Houd u rekening met het volgende:
* geboorteakten zijn pas 100 jaar na de geboorte openbaar
* geboorteakten in Suriname beginnen bij het jaar 1828
* niet alle geboorteregisters zijn raadpleegbaar (met name de districten)
* zonder exacte datum of plaats, kan ik u niet helpen
* u ontvangt de akte via het opgegeven emailadres

Ik zal uw aanvraag bekijken en contact opnemen bij vragen of opmerkingen. Houd u rekening met een wachttijd van enkele weken.

Kosten: € 9,50 / akte.
Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden.

U kunt ook overlijdensakten opvragen