Familieberichten Suriname


SURINAME. Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad. – 04.02.1916 – BURGERLIJKE STAND

BURGERLIJK STAND.

Ondertrouwd:

Coronie.
Jan. 22 Christiaan L. Krag, wedn. van: Louise S. Fonca, en Antoinette A. Kempes.

Bevallen:
Jan. 24 Judith C. Dennen, echtge. van Martinus Reit, d.
23 At-Si-Moi Djie-Afoe, echtge. van Edwin G. F. Jong-Baw, d.
26 Henriette E.C. Goede, echtge. van Wilhelm A. C. Stolting, d.
27 Betsiann A. Isaac, echtge. van Samuel T. Haywood, z.
21 Beatrice A. Ruperti, echtge. van Andrew P. Mac Donald, d.
26 Louisa C. Reijns, echtge. van Richard L. Currie, z.
26 Carmen E. Ramirez, echtge. van Afred M. D. Tjon-A-Akien, d.
24 Dora L. Smit.echte van Lodewijk van Daal, z.
25 Jacoba C. Webber, echtge. van Louis H. C. Ferrol, z.
27 Susanna T. Wesenhagen, echte van Heinrich A. F. Thamm, d.
28 Jacquelina M. Wijnschenk, echte van Harry J. van Ommeren, d

Overleden :
Jan. 25 Beapath, 5 j.
26 Carolina J. de Boer, echtge. van François A. Sanches, 49 j.
28 René B. Ferrol, 3 d.
22 Jacques A. Hartok, 40 j.
23 Heintje Hoogvliets, echtgt. van Jacquelina Hoogdorp, 82 j.
23 Hendriette L. M. Leons, 2m.
25 Louise Ch. A. Labadie, 59 j.
25 Helena E. Pooters, echtge. van Marius Th. A. Morgestum, 46 j.
22 Coba S. Schel, wede.van Salomo A. Schelts, 77 j.
24 James H. Stedenburg, 4w. en 1 d.
27 Augusta van Veluere, 75 j.
24 Josephina Zilker, 80 j.

Bron: SURINAME. Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad.
Anno 1916. 68ste Jaargang. No. 10. – Vrijdag 4 Februari.

SURINAME. Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad. – 11.01.1916 – ADVERTENTIES.
ADVERTENTIES.

Verloofd:

Chas G. Samuels
en
Lily J. De Leon

Felicitaties op Donderdag 20 Januari a.s.
van 7-8½ uur ten huize van den Heer H.E. Aletrino,
Keizerstraat.

_______________________________________________

Ondertrouwd:

W. A. Hilversum
en
Clasine van de Leuv.

Huwelijksinzegening in de Ev. Luth.Kerk
op 12 Januari a.s. ’s namid. 5uur.

Receptie ’s av. 7-9 uur ten huize van
den heer Ad. Nassy aan den Heiligenweg.

Eenige kennisgeving.
_______________________________________________

Heden overleed tot onze diepe droefheid onze innig
geliefde Echtgenoote, Moeder, Behuwdmoeder en Zuster,
Mevrouw Seline Philip Fernandes,
geb. Emanuels,
in den ouderdom van 53 jaren.

Uit allernaam
D. FERNANDES, Jr.

Paramaribo 4 Januari 1916.
_______________________________________________

Op den 6n Januari overleed
onze echtgenoot, vader, behuwd- en grootvader,
de heer David Fernandes,
in den ouderdom van bijna 81 jaar.

Paramaribo, 7 Januari 1916.
Namens de familie
Wede. D. FERNANDES-de Vries.
_______________________________________________

Voor de blijken van deelneming in het ons getroffen verlies
betuigen wij oprechten dank.

Wed. SAMUELS-Pos
en Familie.

6/l/’l6.
_______________________________________________

Voor de tallooze blijken van waardeering en belangstelling
aan mij betoond bij gelegenheid van
mijn 40-jarig jubilee
betuig ik, ook namens mijne echtgenoote, hartelijken dank.

Paramaribo 5 Januari 1916.

F. RICKER.
_______________________________________________

Het Bestuur van het genootschap ,,HERNH.VOORZORG”
maakt bekend, dat, naar aanleiding van het overlijden van
den fungeerenden Voorzitter, den heer A. R. EINAAR,
de leiding van zaken, in afwachting van nadere beslissing,
overgegaan is op den Commissaris G. F. KEEKS.

10 Jan. ’16. HET BESTUUR
_______________________________________________

Bron: SURINAME. Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad.
Anno 1916. 68ste Jaargang. No. 3. – Dinsdag 11 Januari.

SURINAME. Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad. – 07.01.1916 – ADVERTENTIES.

ADVERTENTIES.

Ondertrouwd:

W. A. Hilversum
en
Clasine van de Leuv.

Huwelijksinzegening in de Ev. Luth.Kerk
op 12 Januari a.s. ’s namid. 5uur.

Receptie ’s av. 7-9 uur ten huize van
den heer Ad. Nassy aan den Heiligenweg.

Eenige kennisgeving.
___________________________________________________________

Heden overleed tot onze diepe droefheid onze innig geliefde
Echtgenoote, Moeder, Behuwdmoeder en Zuster,
Mevrouw Seline Philip Fernandes,
geb. Emanuels,
in den ouderdom van 53 jaren.

Uit allernaam
D. FERNANDES, Jr.

Paramaribo 4 Januari 1916.
___________________________________________________________

[ Uit privacy overwegingen weggelaten advertentie. ]
___________________________________________________________

Voor de blijken van deelneming in het ons getroffen verlies
betuigen wij oprechten dank.

Wed. SAMUELS-Pos
en Familie.

6/l/’l6.
___________________________________________________________

Voor de tallooze blijken van waardeering en belangstelling
aan mij betoond bij gelegenheid van mijn 40-jarig jubilee
betuig ik, ook namens mijne echtgenoote, hartelijken dank.

Paramaribo 5 Januari 1916.

F. RICKER.
___________________________________________________________

[ Uit privacy overwegingen weggelaten advertentie. ]
___________________________________________________________

Bron: SURINAME. Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad.
Anno 1916. 68ste Jaargang. No. 2. – Dinsdag 7 Januari.

SURINAME. Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad. – 04.01.1916 – ADVERTENTIES.

ADVERTENTIES.

Ondertrouwd:

W. A. Hilversum
en
Clasine van de Leuv.

Huwelijksinzegening in de Ev. Luth.Kerk
op 12 Januari a.s. ’s namid. 5 uur.

Receptie ’s av. 7-9 uur ten huize van
den heer Ad. Nassy aan den Heiligenweg.

Eenige kennisgeving.

Bron: SURINAME. Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad.
Anno 1916. 68ste Jaargang. No. 1. – Dinsdag 4 Januari.

door Wadily Wijnhard

SURINAME koloniaal nieuws- en advertentieblad – 1910 – FAMILIEBERICHTEN
Krant: Suriname : koloniaal nieuws- en advertentieblad
PERIODE 24-05-1910 t/m 20-12-1910 “FAMILIEBERICHTEN”

24-05-1910, Dag
– Ondertrouwd: Evert A. Brunings met Marie S. Ch. van Lierop. Huwelijksvoltrekking op 1 Juni a. s. Wegens rouw geen receptie. Paramaribo, 14 Mei 1910.
– Verloofd: Elisabeth Currie en Johan C. M. v.d. Ende. Paramaribo, 18 Mei 1910.
– Voor de blijken van belangstelling bij de geboorte van hunne dochter ondervonden, zeggen dank F. A. J. SPONG en Echtgenoote. Param.,
— Burgelijke Stand —
– Ondertrouwd:
* Paramaribo
Joao Goncalves Coelho, weduwnaar van Domingos Pereira Luiz en Maria Clement.
* Beneden Suriname.
Sirpal No 2/K en Rania No lil/Aa,
Billar No 30/ W eu Asiniya No 1449/ X.
Khadenen No 967/VR en Johuran No 698/VR
Johan Frederik Dans en Córnelia Antoinette Nijon.
* Nickerie
Eduard Ellis en Margaretha Small, weduwe van Samuel Hercules.
Fung-Loy en Helena Maria Magdalena Affon,
* Boven Para.
January Groenhart en Margaretha Martha Pengel.
– Van 1621 Mei 1910.
– BEVALLEN:
MEI 18 d’AbreuMary, echtg. van Edmund Norton Ymans, z.
MEI 14 BeekmanHenriette Elisabeth Jacoba, echtg. van Rudolf Gustaaf Coutinho, z.
MEI 19 Chan-Jon-ChuJacquelina Josephina Córnelia Slina, echtg. van Jacob Egbertus Vijzelman, z.
MEI 19 Fris Adolphina Jacquelina, echtg. van Jonas Pinas, z.
MEI 14 GrunbergFerdina Jacquelina, echtg. van Gustaaf Rudolf Mendeszoon, z.
MEI 19 Naarden- Lotje Carolina, echt van Harry Reinhard Serano Lindveld, z.
MEI 20 Prado/del Constantina Rudolphina, echtg. van Chelarali No 1808/ M, d.
MEI 19 Sohodori No 1935/ M, echtg, vafl JakeraliNo 1349/X,d.
MEI 19 TrijnChristina Louisa, echtg. van Alexander Martinus Burgos, 2 d.
MEI 14 Zimmerman Marie Elisabeth, echtg. van Julius Theodo’ Wenzel, z.
– BUITEN ECHT GEBOREN : 7 jongens en 11 meisjes.
– OVERLEDEN:
Mei 20 AlcottEduard Alexander, 1 j.
MEI 15 CairoGerhardina Georgetina, 7 w.
MEI 18 Charmes Martha Petronella, 25 j.
MEI 16 Eden/vanLotje, 66 j.
MEI 20 HomoetJGerhardus Hendrik Willem, echtg, van Evelina Josephina Solos, 56 j.
MEI 19 JesserunJudith, wede. van Joseph Hijman de la Fuente, 62 j.
MEI 14 Moti, No 1617/ B, 38 j.
MEI 15 MacGowillWilliam, 67 j.
MEI 17 Menneke Emilie francois, 16 j.
MEI 16 NelsteinHelena Margaretha, 2 m.
MEI 15 Orwaard Hermina Isabella, 30 j.
MEI 14 Oudega Walther Emanuel, 4 j
MEI 17 RinkAlbertina, 24 j.
MEI 17 RijsselAnna Agnes Josephina, 8 j.
MEI 16 WaldronSusanna, 35 j.
MEI 20 ZaalmanLea, 65 j.
– LEVENLOOS AANGEGEVEN. 2 kinderen v/h vrouwlijk geslacht. 1 kind v/h manlijk geslacht

27-05-1910, Dag
— Burgelijke Stand. —
Ondertrouwd:
* Paramaribo
Jacob Alexander Nijon en Wilhelmina Jacoba Reijns.
Arnoldus Nispen en Dido Emnes.
* Nickerie:
Alfred Charles Johannes Nemelc en Carolina Vestina Horsen.
* Beneden Commewijne:
Wahab No 323/Z en Bok Kasminah No. 855/ CC.
* Beneden Saramacca:
Malikkhadim No. 1595/ X en Kulsoom No. 1596/ X.
Autar No. 588/ V en Kablasa No. 589/ V.
– Ondertrouwd: Evert A. Brunings met Marie S. Ch. van hierop. Huwelijksvoltrekking op 1 Juni a. s. Wegens rouw geen receptie. Paramaribo, 14 Mei 1910.
– Allen die iets te vorderen hebben van verschuldigd zijn aan of onder hunne berusting hebben behoorende tot de onder het voorrecht van boedelbeschijving aanvaarde nalatenschap van ISAK DANIEL FERNANDES, alhier overleden op 25 Februari 1910, wordt verzocht binnen eene maand na heden opgave, betaling of afgifte te doen aan den ondergeteekende. Paramaribo, 26 April 1910. A. S. J. FERNANDES. pr.
– Onzen hartelijken dank brengen wij hierbij aan allen, die ons dezer dagen blijken van belangstelling habben gegeven. Paramaribo, 27 Mei 1910. S. L. HIJMANS en familie.

03-06-1910, Dag
— Burgelijke Stand. —
ONDERTROUWD:
* Paramaribo
Cornelis Jacobus Johannes Spreeuw en Juliette Wijngaarde
Johannes Frederik Hendrik Petzoldt en Eleonora Adèle Kenswil.
Eugène Eleonor Boëtrus en Louisa Christina Geertruida Relijveld
Rudolf Reigman en Elisa Schilfer.
* Beneden Para en Beneden Suriname:
Madho No. 318/ M en Etwaria, dochter van Bunsee No. 104/ N en Basmotia No. 30/ M,
Dehul No. 401/VenDharmanty No. 256/ Ff,
Ganga No. 339/ X en Meria No. 911/Y
Fakeer No 87/Y en Eania No. 88 V
Arnoldus Arie Loor en Gerrerdina Carolina Veldhuizen.

07-06-1910, Dag
– ONDERTROUWD :
* Paramaribo
Hendrik Josuah Geeërd en Henriette Maria Adrianus.
* Beneden Saramacca.
Parahoo No. 126/ R en Anupi No. 127/ R
Louis Etman en Jacauelina Mathilda Groeizaam.
Gya Sing No. 824/ S en Gendia No. 2955. Co 11 ic a.
Rudolf Hermanues Lambertus Meubelman weduwnaar van Johanna Lensa en Frederika Maria
Hendrik. Harhungi No. 865/ M en Albertina dochter van Bucheea No. 1859/ B.
Kampta Sing No. 301/ Ff en Pandharia No. 362/ Ff.
* Beneden Para.
Dirk Linger en Johanna Margaretha Macnack.
Willem Albert Purperhart en Wolflna Josephina Ligeon.

10-06-1910, Dag
— Burgelijke Stand. —
ONDERTROUWD :
* Paramaribo
Bansidhur No. 272/Ff en Bhagia. Bhagwandass en Ghenesias.
* Beneden Para.
Maaho No. 318′ M en Etwaria, dochter van Bunssee No. 104/ N en Basmotia No. 30/ M.
Dehul No. 401/ V en Dharmanty No. 256/ Ff.
Ganga No. 339/ X en Meria No. 911/ Y.
Fakeer No. 87/Y en Mania No. 88/ Y.
* Beneden Commewijne
Sarimin No. 686/DD en Kardinem No. 319/DD.

14-06-1910, Dag
— Burgelijke Stand. —
Ondertrouwd
* Paramaribo.
Jacques Adriaan Terborg en Wilhelmina Henriette Florentia Homoet.
Isak David Kloppenburg en Geertruida Magdalena Adolphina Linger.

17-06-1910, Dag
— Burgelijke Stand. —
ONDERTROUWD:
* Paramaribo.
Cornelis Emanuel Jacobus Nelson en Nicolina Wilhelmina Jeannette Krolis
Eduard Isaac Johannes Anches en Mathilda Jacquelina Valies
Julius Christiaan Francois Doffer weduwnaar van Albertina Jacoba Arien en Elisabeth Marie Hugoosgift weduwe van Gustaaf Theodorus van Els
Daniel Henri Fernandes en Louisa Augusta Johanna Vieira
Rudolf Bergens en Santje Joval.
Lodewijk Christiaan Harry Robert en Elisa Carolina Robert.
* Beneden Commewijne.
Setrowidjojo No 457/Z en Bok Soerodikromo No 464/ Z.
Djiman No 339/ W en Isoh No 736/ Z.

21-06-1910, Dag
– Trouwen te Paramaribo op 22 juni a.s.: J.F.H. Petzoldt en E.A. Kenswil. Felicitaties worden afgewacht van 11 v.m. – 2 n.m. in de bovenwoning aan de Joodebreestraat C.89
— Burgelijke Stand. —
ONDERTROUWD:
* Cottica. Chief Park en Martina Summer.
– Heden overleed tot onze diepe droefheid, onze Vader, Behuwden Grootvader, de Heer Jan Philippus Albertus Hoeffelman, in den ouderdom van ruim 79 jaren. Paramaribo, 19 Juni 1910. Uit aller naam, J. A. HOEFFELMAN. Rouwbezoeken kunnen niet worden afgewacht.

24-06-1910, Dag
– Op den 16en Juni jl. overleed tot ons aller droefheid in het Mil. Hospitaal alhier Johannes L. B. Bauer in den ouderdom van 41 jaren. Mede voor de overige familieleden. H.J. BAUER.
— Burgelijke Stand. —
*Boven-Para.
Gehuwd met dispensatie van de beide afkondigingen: Henry Rijnhard Panka en Christiana Christina Mijnals.
ONDERTROUWD :
* Paramaribo.
John Henry Christiaan Bromet en Albertina Sophia Johanna Jondson.
Nicodemus Woerd en Jacoba Nicolina Veronica Gemp.
* Beneden Commewijne.
Mahabir No. 156/ U en Sookeea, dochter van Gandia No. 221/ G.
* Beneden-Suriname.
Rudolf Charles Kramer en Helena Charlotte Schutte.
* Beneden-Para.
Leniet Cairo en Clasina Ligeon

28-06-1910, Dag
— Burgelijke Stand. —
ONDERTROUWD:
* Cottica.
Latan No. 79/ V en Methona No. 415/Jj.
* Boven Commewijne.
Bahadoor No. 1295/R en Etwareeah, dochter van Bucheea No. 1859/B
* Beneden Saramacca
Sukkhu No. 1130/Ee en Sookhia, weduwe van Sook Lall No. 113/F, dochtervan Moonia No. 1655/ M.
– Hohan Bernhard Leckie overleden op 10 april 1910 te Paramaribo, was gehuwd met J.B. Leckie

05-07-1910, Dag
Verloofd: Clasine W. van de Lenv en W. A. Hilversum, Paramaribo juli 1910
Getrouwd: P.H.G. van Gilse, arts, en Julie van West, arts, Haarlem/Amsterdam 30 juli 1910

19-07-1910, Dag
Heden overleed in het Milit. Hospitaal in den ouderdom van 54 jaren de Heer Chs. J. Guljé, De Familie. Paramaribo 19-7-1910.

19-08-1910, Dag
– L. E. DE VRIES en Echtgenoote betuigen, ook namens de wederzijdsche familie, hartelijken dank voor de vele en hartelijke blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. 16-8-1910.
– Voor de vele en hartelijke blijken van belangstelling bij gelegenheid van ons huwelijk ondervonden, betuigen wij ook namens de familie onzen oprechten dank. Paramaribo, 9 Augustus 1910. J. STIRLING en Echtgenoote
– Op den 24 augustus 1910 trouwen: T.J. Meurs en P.M. de Neef, huwelijksinzegening in de Hervormde kerk. Receptie op Zaterdag 20 augustus ’s avonds 8 1/2 uur ten huize van den Heer J.E. Neef, Zwartenhovenbrug- hoek Princestraat. Eenige kennisgeving.
– Voor de talrijke blijken van belangstelling en deelneming bij het plotseling overlijden van Mej. M. BUILLAB betuig ondergeteekende, ook namens de familie, hartgrondigen dank. Paramaribo, 8 Augustus 1910. J. M. A. KRUIDENHOF.
– De Heer en Mevr. SAMSONvan Esch betuigen hunne hartelijken dank voor de vele en hartelijke blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Paramaribo, 19 Augustus 1910.

23-08-1910, Dag
– Op 7 september trouwen alhier: Julius J. Willems en Berthulina E.A. Sweet. Receptie van 12-3 uur ten huize van J.E. Willems aan de Weidestraat
– Trouwen te ’s Gravenhage 9 augustus 1910. B. Boekhoudt, disttricts-commissaris, en R.C. Rietberg-Käyser.

16-09-1910, Dag
– H. NIJON en ECHTGENOOTE betuigen hartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling, bij hun huwelijk ondervonden. 13 Sept. 1910.
– Langs dezen weg betuigen wij openlijk onzen hartgrondigen dank aan den WelEdGestr. Heer M. A. de la PARRA arts, voor zijne humane en liefderijke behandeling aan onze onvergetelijke moeder MARGARETHA S. DOMPIK- de Koop, gedurende haar kortstondige ziekte, en verder aan allen die bij de ziekte en het overlijden van onze Moeder belangstelling hebben beloond. Paramaribo, 13 Sept. 1910. STANS DOMPIK. CORRIE DOMPIK, mede namens de overige familie.

11-10-1910, Dag
– Op den 26n October trouwen alhier: Alfred C. Westerborg en Henriette Melcherts. Feliciaties worden afgewacht ten huize van den heer De Vogel aan de Hoogestraat van 11-2nm.
– Op den 5n dezer overleed te Brownsweg in den ouderdom van 19 jaren en 6 maanden ons geliefde zoon, Broeder en Neef Jacob Julius Lindeboom. Paramaribo, 10 Oct. 1910. Uit aller naam, J. A. LINDEBOOM.
– Hartelijk vaarwel en tot weerziens aan vrienden en bekenden, leerlingen en oud-leerlingen. R. FABRIEK. A/b Ss. Ascania, 9 Oct. 1910.
– Gevoelig voor de in de laatste dagen ondervonden hartelijke bewijzen van belangstelling, betuigt ondergeteekende, ook namens de overige familie, daarvoor hartelijken dank. Paramaribo, 7 October 1910. Wede. F. H. VAN NIEL.
– Allen die te vorderen hebben van, verschuldigd zijn aan of onder hunne berusting nebben behoorende tot de onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap van MARGARETHA FRANCINA JOHANNA EMANUELS, gewoond hebbende te Paramaribo en aldaar overleden op 12 Mei 1910, worden opgeroepen binnen eene maand na heden, opgave, betaling of afgifte te doen aan den executeur W. E. SOESMAN. Param., 4 October 1910. Woonplaats Hofstraat E No. 160.

14-10-1910, Dag
– Marie Elder en Evert Treurniet geven langs dezen weg kennis van hun voorgenomen huwelijk op 26 Oct. e.k.. Paramaribo, October 1910. Huwelijks-inzegening in de Luth.Kerk. Feliciaties worden afgewacht i.h. huis a/d Waterkant C 3b (huis Hoeffelman) van vm. 11 uur- nm. 1 uur.
– Voorspoedig bevallen van een ZOON Mevr. E. M. MEYERSvan Ketwich. 13101910

08-11-1910, Dag
– De heer WILLY v/d LANDE en echtgenoote betuigen hartgrondigen dank voor de talrijke blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden.
– Voor de vele blijken van belangstelling betoond bij het overlijden van den WelEd. Heer S. D. FERNANDES wordt uit naam der familie hartgrondigen dank betuigd.
– De ondergeteekende brengt dank aan allen, die hunne belangstelling hebben betoond op den 5n dezer, bij gelegenheid van ahren 50ste verjaardag, in het bijzonder aan den voorzitter en de leden van het zangkoor van de Wanicagemeente. Paramaribo, 7 november 1910. C.A.M. SANCHES
– SAMUEL DANIEL FERNANDES, te Paramaribo overleden op 30 september 1910.

15-11-1910, Dag
De Heer en Mevrouw ALBERT BUENO BIBAZ-SIMONS geven kennis van de geboorte van eene DOCHTER. Paramaribo, 9 November 1910.

25-11-1910, Dag
– Verloofd Annie M.C. Brandon en Artur de Ruyter. Brussel, Avenue de la Reine 1907.
– Ondertrouwd: Elisabeth Currie en Johan C.M. v.d. Ende. Paramaribo, 23 november 1910.
– Voor de vele blijken van belangstelling bij dc geboorte van onze dochter ondervonden, betuigen ondergeteekenden hartgrondigen dank. L. E. JESSURUN en Echtgenoote. Coronie.
– De Heer en Mevr. R. L. CURRIE Reijns geven kennis van de geboorte van hun zoon Richard. Plantage Belwaarde 25 Nov. 1910.
– De ondergeteekende geeft zijnen debiteuren te kennen dat alle rekeningen die tot den 26sten November a. s. niet betaald zijn, bij den Praktizijn FERNANDES moeten aangezuiverd worden. Paramaribo, 21 Nov. 1910. WONG-LUN-HING.

29-11-1910, Dag
– Ondertrouwd: Elisabeth Currie en Johan C.M. v.d. Ende. Paramaribo, 23 november 1910.
– Voor de vele blijken van belangstelling bij de geboorte van onze dochter ondervonden, betuigen ondergeteekenden hartgrondigen dank. L. E. JESSURUN en Echtgenoote. Coronie.
– De Heer en Mevr. R.L. CURRIE-REIJNS geven kennis van de geboorte van hun zoon Richard. Plantage Belwaarde 25 nov. 1910.

02-12-1910, Dag
– Trouwen op 3 december 1910: John F. D’Abreu en Esther Fernandes. London, Engeland.
– Debiteuren van den heer WONG LUN HING koopman, wordt beleefd doch dringend verzocht om het verschuldigde binnen veertien dagen na heden te voldoen ten kantore van ondergeteekende. Param., 29 November 1910. A. S. J. FERNANDES, praktizijn.
– De ondergeteekende, werkzaam geweest bij de Koloniale Spoorwegen van Augustus 1903December 1910, stelt zich met ingang van 1 JANUARI 1911 beschikbaar voor het publiek. Paramaribo, November 1910. J. G. JESSURUN, Beëedigd Landmeter Woonplaats: Domineestraat D 54a.

16-12-1910, Dag
Geboren: Helena Elisabeth dochter van: R. D. SIMONS en H. P. B. SIMONS DIETZ. Param., 14 Dec. 1910.
– De Heer en Mevrouw DIEPHUIS de Granada betuigen hun dank voor de blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Param., 12 Dec. ’10.
– De Heer en Mevr. R. L. CURRIE- Reyns, betuigen hartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling dezer dagen ondervonden.
– Voor de vele en hartelijke bewijzen van deelneming ondervonden bij het overlijden van mijn Echtgenoot Roland Frans Emil Kröner op 3 December 11. betuigt ondergeteekende haar welgemeende dank. Namens de familie, Wed. E. C. KRöNER VIJENT.
– Aangezien ik naar Albina vertrek om er weer te wonen is de heer H. I. NAHAR, mijne eenige en generale gemachtigde te Paramaribo aangesteld. Param., 14 Dec. 1910. WONG LUN HING.
– ECHTSCHEIDING. Bij vonnis van het Hof van Justitie in Suriname is het huwelijk tusschen WILLIAM JOSEPH NORDEN, van beroep winkelbediende, en JEANE ELISABETH BAUER, zonder beroep, beiden wonende te Paramaribo, op vordering van laatstgenoemde door echtscheiding ontbonden verklaard met al de wettelijke gevolgen daarvan. Param, 14 dec. 1910. COUTINHO, pr.

20-12-1910, Dag
– Getrouwd op 17 november 1910: J.G. Meurs, Offic. v. Gezondh. (Ned.-Indië), en P.H.J. van Eck. Batavai, Rotterdam.
– De Heer en Mevrouw WALLER Vries geven hierbij kennis van de geboorte van hun zoon Charles Henry. 19 Dec. 1910.
– Geboren: Helena Elisabeth, dochter van R.D. Simons en H.P.B. Simons-Dietz. Paramaribo 14 dec. 1910.

06-05-1910, Dag
Op den 18den Mei 1910 HUWELIJKSVOLTREKKING A.W. Sillevolde en L.M. Polak. Eenige kennisgeving. Wegens rouw geen receptie.

20-05-1910, Dag
— Burgelijke Stand —
Ondertrouwd:
*Paramaribo
Sheutahul No 195/ V en Soonia No 196/ V
Hendrik Christiaan à Cohen en Carolina Elisabeth Vriesde.

door Pinasroots

26 gedachtes over “Familieberichten Suriname

 1. Beste Denie Kasan,

  Bedankt voor deze bijdrage.

  Aangezien ik momenteel bezig ben met mijn familiestamboomonderzoek, vind ik dit soort info altijd interessant, omdat er altijd familienamen tussen zitten, die voorkomen in mijn stamboom.

  Greetz,

  Ricardo

 2. Lieve Denie,
  Heel erg bedankt voor de bijdrage. Ik heb op 8 nov een bericht gevonden van mijn overgrootmoeder C..A.M. Sanches. Leert toch weer iets meer over haar.
  Thanks, Ethel

 3. Hi denie, ik ben heel blij met je site. Ik ben ook pas begonnen met een stamboom onderzoek en t verloop nogal wat stroef. Mijn voorouders komen uit Barbados, dus veel info heb ik niet. Ik zou heel blij zijn met enkele handige tips. Alvast many thanx.

  Ivy

 4. Beste denie,

  heel interesant dit alles, moet het nog even verwerken maar kom hierop terug. een eye opener van zo heb je me niet. Ik dacht dat er geen gegevens te verkrijgen waren maar… anyway keepup the good work.

  Maritha

 5. Bovenstaande familieberichten zijn getranscribeerd door Wadily Wijnhard en PinasRoots en door mij hier online gezet. Veel dank aan hun voor deze bijdrage!

 6. Het bericht van de aankondiging van geboorte van Charles Henry Waller op 19-12-1910 door de heer Charles Center en Mevr Waller – De Vries ; Baby Charles Henry is helaas op 21 – 12 – 1910 overleden. Charles Center is mijn vader toen ik op Batavia voormalig Ned. Indie op 5-10-1936 werd geboren.
  Ik ben op zoek naar berichten over de geboorte van Charles Henry Waller op 18-10-1851 te Saramacca (moeder Johanna Carolina Waller geb. 1823)

  J.Waller
  Amstelveen

 7. Graag zou ik de leeftijd van hendrik cristiaan a cohen willen weten en wie zij ouders waren.

  a.cohen
  capelle ad ijssel

 8. daar ik opzoek ben naar een vriendin uit de tijd dat ik in suriname in dienst zat(1972) ze heet l scherner geboren in 1953 en woonde in die tijd op de dr ackswijkstraat 364? ik weet dat ze naar nederland is gekomenzou iemand mij daarmee kunnen helpen?

  gr R Tenge

 9. graag zou ik de hulp willen vragen om mij te helpen zoeken naar de naam familienaam comvalius,daar ik het nog niet heb kunnen achterhalen waar het vandaan komt.ik ben blij met alle beetjes informatie die ik zou kunnen krijgen.

  met vriendelijke groet regine mascall comvalius
  ps dankje wel voor je informatieve site,ik leer er zo veel van

 10. nee ik heb het altijd over iets anders.waarom is de onrecht zo groot in su?de grond wet kan toch veranderen.,de grond wet is alleen gunstig voor maar een partijen,zo veel talen zo veel apartheid De zwarte Afrikaners hebben geen leven nergens.zeg maar 20 procent hebben het goed 80 procent niet, wie kom voor ons op iedereen wil een stuk land hebben van 1000 vierkante meter .als ik zie dat anderen mensen liegen dit was voor mijn voor ouders.en dat is bijna de helft van het land

 11. Bijzonder en zo belangrijk. Ik dank dat u dit initiatief gerealiseerd hebt. Ik zelf heb het boek ”Tante Bettina vertelt” geschreven, omdat zowel het Jodendom, alsook de Afrikanen en daardoor de vermenging die daaruit is voortgevloeid voor mij relevant is.
  Met hartelijke groeten.
  michal

 12. langs deze weg zoek ik foto’s of beschrijvingen. van de heer frijde,
  hij is beheerder geweest van suikerplantage belwaarde
  graag reactie

  bedankt alvast voor u eventuele reactie

 13. Ik ben op zoek naar informatie over mijn overleden grootvader. Veel weet ik niet over hem, maar e naam was Eugene Beejee en heeft in de jaren 90 aan de combe in Suriname gewoond. Wie kent de familie in Suriname?

 14. Ik zoek informatie van familie O’Neill, oorspronkelijk uit Ireland, in Suriname, de naam O’Neill is in Suriname op zijn Nederlands ingeschreven op het stadhuis en de originele papieren O’Neill Oorspronkelijk van Ireland. Vanuit Ireland vertrok mijn overgrootvader met zijn zoon destijds naar Suriname ! Hij heeft gewerkt en ook getrouwd geweest met een Surinaamse, hij is overleden in Suriname. Op jonge leeftijd vertrok zijn zoon William O’Niel naar Curacao en is nooit meer terug gegaan naar zijn vader in Suriname. Zijn vader is `wel in Suriname gebleven en daar overleden jaren later. William O’Neill is uit Ireland vertrokken met zijn zoon destijds ongeveer van 8 jaar was zijn zoon toen uit Ireland en die is mijn opa hij groeide op in Suriname maar hij oorspronkelijk niet uit Suriname maar uit Ireland dus mijn overgrootvader en mijn Opa O’Niell. Mijn Opa ging naar Curacao stichtte zijn familie. Hij heeft een half broer die Oom Willem heet die wel in Suriname geboren is en later hij ook naar Curacao en daar getrouwd een familie gesticht n. Ik wil graag informatie betreft: het jaar dat hij aangekomen is in Suriname en de datum van zijn inschrijving in Suriname dus van mijn overgroot Vader William O’Niel en de datum van zijn overleden en zijn oorsprong en die van zijn zoon die hij toen had meegenomen als kind naar Suriname dus mijn Opa William O’Niel die naar Curacao ging toen en nooit meer terug gegaan naar Suriname. Ik wil contact met mensen of familie die hem gekend heeft en die meer over kan vertellen. Mijn Overgroot vader William O’Neill en zijn zoon O’Neill.
  Ik zou het graag op prijs stellen meer informatie hierover te kunnen ontvangen.

 15. Ik zoek familie van de overleden Roy Cronie, ( 2009) zijn zoon is naarstig op zoek naar zijn roots van zijn vader, ik ben de tante van zijn zoon. Alle informatie is van harte welkom!

 16. intersand , charles henrie waller heb ik van gehoort ,en oma magie waller [ blanke nederlanse ] hebben mijn moeder in Suriname opgevoed haar naam is alexandriena kenton lexi kenton was haar roep naam en is in 2015 op de leeftijd van 103 jaar overleden in suriname hoop echt dat ik de zuivere waller heb oma magie waller was modiste.

 17. Goedemiddag,

  Ik ben opzoek naar informatie van mijn moederskant, ze is overleden toen mijn moeder 3 maanden oud was (verdronken?).
  Haar naam was Yvonne Thomas, waarschijnlijk overleden in 1943 aangezien mijn moeder nog baby was.
  Ik heb geen foto’s en geen idee wie haar familie was. Mijn moeder zei dat ze oorspronkelijk geboren was in Frans Guyana, maar ik kan dat helaas niet navragen of bevestigen omdat mijn moeder al 15 jaar geleden is overleden.
  Hopelijk gaat er bij iemand een belletje rinkelen. (keeping my fingers crossed)

  Met vriendelijke groet,

  J. Trustfull

 18. Hallo ik ben op zoek naar een Patricia weet haar achter Naan niet maar ze woonde met haar familie jaren 80 in franeker wie kan mij verder helpen hiermee was mijn vriendin ze was toen 17 jaar jong maar heb nooit meer wat van haar vernomen wie weet iets zij was toen zwanger van mij maar weet niet of zij de baby heeft weg laten halen of gehouden heeft dit is voor mij zeer belangrijk wie maar iets weet. Kan mij bellen 0623065733 of emailen tenhulscherlykele@gmail.com

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s