Tafel en bed-scheidingen Suriname (1782-1810)

In de stukken van het secretarie van het gouvernement bevindt zich een tafel (vervaardigd ca. 1822) op plakkaten en publicaties over de periode 1781-1829. Hier komen tafel en bed-scheidingen in voor over de periode 1782-1810.

Eén van de personen die van tafel en bed was gescheiden was de welvarende plantagehoudster Maria Susanna du Plessis (1739-1795). Op de website van de onderzoeksinstituut Huygens ING is te lezen dat de relatie met haar echtgenoot Frederik Stolkert alles behalve goed was.

De datum is niet de datum van scheiding, maar van bekendmaking.

Tafel en bed-scheidingen

 • 17 december 1782: Gescheiden van tafel, bed, bijwoning en goederen
  Stierling, H.A. en Kerman, C.H.
 • 6 januari 1783: Gescheiden van tafel, bed, bijwoning en goederen
  Halfheijd, A.A. en Smit, Anna Maria
 • 18 december 1783: Gescheiden van tafel, bed en bijwoning
  Visscher, Pieter Willem en Lande, van der, C.A.
 • 13 maart 1785: Gescheiden van tafel, bed, bijwoning en goederen
  Stolkert, C.T. en Duplessis, Maria Susanna (scheiding aangevraagd op 23 mei 1783)
 • 1 juni 1785: Gescheiden van tafel, bed, bijwoning en goederen
  Jong, de, J.H. en Devalbert, Catharina
 • 10 november 1786: Gescheiden van tafel, bed, bijwoning, en goederen
  Bulow, von, J.E.G. en Jansen, J.P.
 • 18 december 1786: Gescheiden van tafel, bed, bijwoning, en goederen
  Pfanküchen, J.G. en Dorig, J.M.
 • 31 augustus 1787: Gescheiden van tafel, bed, bijwoning, en goederen
  Ney, B en George, J.C.
 • 18 april 1788: Gescheiden
  Rieme, Hendrik en Rieme, Johanna Maria geboren van Hoek
 • 27 september 1791: Gescheiden van tafel, bed, bijwoning, en goederen
  Cohen Nassij, David Abraham en Cohen Nassij, Luna
 • 22 maart 1793: Gescheiden van tafel, bed, bijwoning, en goederen
  Hoheb Brandon, Samuel en Abendanon, Meridan
 • 5 juni 1795: Gescheiden van tafel, bed, bijwoning, en goederen
  Pottendorf, J.H.T. en Haan, de, Sara Margaretha
 • 10 oktober 1798: Gescheiden van tafel, bed, bijwoning, en goederen
  Roepel, F.C. en Paradicini, de S.E.
 • 12 juni 1799: Gescheiden van tafel, bed, bijwoning, en goederen
  Vries, de, Abraham en Machielsen, Vrouwtje
 • 9 juni 1800: Gescheiden van tafel, bed, bijwoning, en goederen
  Bouchon, F.J en Bernhard, Wilhelmina Christina
 • 3 februari 1800: Gescheiden van tafel, bed, & bijwoning
  Jona, Sara en Sarquij, Abraham Joseph
 • 16 april 1810: Gescheiden van tafel, bed, bijwoning, en goederen
  Cornelissen, M.L. en Vries, de, Jacob Riems

‘De kolonist: dagblad toegewyd aan de belangen van Suriname’ van 1869 gaat in op de regelgeving omtrent deze vorm van scheiden en legt de lezer uit wat de gevolgen zijn van een dergelijke scheiding.

a. Beginselen
Scheiding van tafel en bed houdt het huwelijk in stand; zij heft alleen de zamenwoning en gemeenschap van goederen op, en laat alzoo de gelegenheid tot verzoeking over. Eerbied voor de geloofseer, die geene echtscheiding veroorlooft is eene der reden waarom deze scheiding is toegelaten.

b. Redenen van den eisch
1e) Dezelfde, om welke echtscheiding kan worden gevraagd, en daar te boven ter zaken van buitensporigheden, mishandelingen en grove beleedigingen door den eenen echtgenoot jegens den anderen begaan. Men zij wel indachtig dat hierdoor buitensporigheden, geene verspillingen of slecht beheer door den man bedoeld worden; de vrouw kan niet begaan; maakte de man er zich aan schuldig, de vrouw kan scheiding van goederen vragen; veeleer heeft de wet hier op het oog handelingen tegen den persoon van den echtgenoot. De mishandelingen waarvan hier sprake is, behoeven niet gepaard te gaan met verwondingen of levensgevaar, de beleedigingen hier bedoeld, kunnen zelfs in woorden bestaan; de beoordeling van een en ander is den regter verbleven.

2e) Onderlinge toestemming, met verzwijging der eigenlijke redenen
Uit kieschheid, of omdat men zijne kinderen eenen bezoedelden naam wil besparen, zal men huiveren eene zamenleving te doen verbreken, die onverdragelijk is geworden en soms het onheil van het gezin te weegbrengen; hieraan is de wet te gemoet gekomen door eene scheiding van tafel en bed toe te staan, zonder opgave van d redenen; zij mag echter niet gevraagd worden dan na eene echtverbindtenis van twee jaren, en moet door beide echtegenooten worden verzocht.

c. Maatregelen hangende het geding.
Na het verzoek tot scheiding van tafel en bed in de boven aangewezen gevallen, doet de regter herhaalde pogingen tot verzoening der echtgenooten, en hangende het geding, zijn aan de vrouw dezelfde regten gegeven en dezelfde verpligtingen opgelegd, als hangende het geding van echtscheiding, hier voren vermeld.

d. Gevolgen der scheiding van tafel en bed
De zamenwoning houdt op, de goederen worden gedeeld, de vrouw erlangt het vrije beheer over hare goederen, en kan verlof bekomen om over hare roerende goederen te beschikken. Is de scheiding om bepaalde redenen toegestaan; dan verliest de schuldige echtgenoot alle de voordeelen, hem door den onschuldigen bij het huwelijks contract toegekend.
Heeft de scheiding van tafel en bed, zonder verzoening, hetzij om onbepaalde redenen, hetzij zonder opgave van redenen, vijf jaren voortgeduurd, dan kan ieder der echtgenoote de ontbinding van het huwelijk vragen, en heeft deze ontbinding, indien de scheiding om bepaalde redenen heeft plaats gehad, bijna dezelfde gevolgen+ als die van echtscheiding+ hier boven vermeld; zijn er geene redenen aangevoerd, dan is er geen schuldige echtgenoot.

e. Opheffing der scheiding van tafel en bed door verzoening.
Door verzoening gaat de scheiding te niet en alle de gevolgen van het huwelijk herleven, die verzoening behoort openlijk bekend gemaakt te worden, om kracht tegen derden te hebben.

Bronnen: Nationaal Archief Suriname, Oud Archief Suriname: Gouvernementssecretarie, nummer toegang 1.05.10.01, inventarisnummer 742, De kolonist: dagblad toegewyd aan de belangen van Suriname, 01-08-1869, Lexicon Huygens ING, Plessis, Maria Susanna du (1739-1795), resources.huygens.knaw.nl

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s