Agenda: Jaarlijkse Konmakandra SSG in het teken van muziek en muzikale families

Aanstaande zaterdag 25  april houdt de Stichting voor Surinaamse Genealogie haar jaarlijkse bijeenkomst in de Christus Triumfatorkerk, te Den Haag.

Dit jaar staat de dag in het teken van muziek en muzikale families.

Muziek maak je samen. Muziek verbindt. Muziek trekt mensen aan. Ook de Suri­naamse muziek heeft eeuwen­lang mensen samen gebracht, in dans en zang, in gebed en strijd, in vreugde en ver­driet. Nieuwe muziek en nieuwe fam­i­lies zijn geboren. Tij­dens de Kon­makan­dra van 25 april 2015 passeren muzikale fam­i­lies, zoals Anijs, De la Fuente, Gad­dum, Hel­stone, Sni­jders, Thomp­son, Vervu­urt en Woiski, de revue.

Ronny Woiski, zoon van Max Woiski sr. (1911–1981) en broer van Max Woiski jr. (1930–2011), zal spreken over zijn (groot)ouders, La Cubana, Majorca, BB met R, en natu­urlijk de naam Woiski, die Polen met Pruisen, Suri­name, Ned­er­land en Zwe­den verbindt. Hij pre­sen­teert zijn boek ‘Mijn fam­i­lie en ik’, pas uit­gekomen bij http://www.boekscout.nl dat uit­er­aard te koop is op de Konmakandra.

Ronald Sni­jders, musi­cus, etno­mu­si­coloog, com­pon­ist en schri­jver (De man met de pic­colo, Suri­naams van de straat), neemt u mee naar de oor­sprong van de Suri­naamse muziek en de ver­schil­lende muziek­tra­di­ties. Hij belicht naast de beïn­vloed­ing door Chi­nese, Javaanse en hindoes­taanse migranten, ook de invloed van Caraibis­che en Latijns-Amerikaanse buur­lan­den op de voort­durende cre­olisatie van de Suri­naamse muziek. Ronald illus­treert zijn besprek­ing van de vele musici, vaak tel­gen van muzikale fam­i­lies, met orig­inele gelu­ids­frag­menten. In de pauze signeert hij cd’s en boeken.


Programma

10.00 uur Inloop

10.30 uur Welkomst­wo­ord, bestuur SSG

10.45 uur Ronny Woiski, Mijn fam­i­lie en ik

11.30 uur Ronald Sni­jders, Suri­naamse muziek en Suri­naamse muzikale families

13.00 uur Lunch,Suri­naamse brood­jes en hap­jes (voor eigen reken­ing) wor­den ver­zorgd door Suri­hap­jes

14.00 uur Na de lunch zijn Peter Chris­ti­aans (CBG) en onze dona­teur Ank de Vogel-Muntslagbeschik­baar voor spec­i­fieke vra­gen m.b.t. het vin­den van trouw-, geboorte– en huwelijk­sak­tes, en bij­zon­dere vin­d­plaat­sen van Suri­naamse geneal­o­gis­che
infor­matie. Natu­urlijk is er ook ruime gele­gen­heid tot netwerken. Om uitwissel­ing van infor­matie te verge­makke­lijken ont­vangt iedere dona­teur bij bin­nenkomst een badge met naam en eventueel onderzoeksveld.

16.00 uur Einde van de bijeenkomst

Zoals gebruike­lijk zijn er ook boeken­stands aan­wezig van Carl Haar­nack,
(Anti­quar­i­aat Buku) en van Henk Dijs en Frank Con­sen (El Dorado).

Wij organ­is­eren mogelijk in de mid­dag nog een of twee pre­sen­taties en we
zullen dat aangeven op het defin­i­tieve Pro­gramma van de Konmakandra.

Locatie: Chris­tus Tri­umfa­tork­erk, Juliana van Stol­ber­glaan 154 (hoek Laan van Nieuw Oost-Indië), Den Haag. Ingang: De Car­pen­tier­straat.

Entree: Dona­teurs van de Sticht­ing voor Suri­naamse Genealo­gie, en hun kinderen: gratis. Abon­nees van het Insti­tuut ter Bevorder­ing van de Suri­namistiek (IBS): gratis. Overige geïn­ter­esseer­den: € 7,50.

Route: Cen­traal Sta­tion, 15 min. lopen; tram 2 of 6. Sta­tion NOI, 10 min.lopen; bus 23 of tram 2.

Park­eren bij de kerk op zater­dag is gratis.
www.surinaamsegenealogie.nl

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s