Scans Volkstelling Suriname 1921, DTB en Notarieel Archief online

Gistermiddag Surinaamse tijd kreeg ik een bericht van mevrouw TjienFooh, directrice van het Nationaal Archief Suriname met het goede nieuws dat  de website van het Nationaal Archief Suriname (NAS) gelanceerd is (soft launch). Zie hier. De website is nog in ontwikkeling, maar de eerste collecties staan online met scans! De scans staan feitelijk op de website van het Nationaal archief Nederland (gahetna.nl) en zijn ingesloten in de site van het NAS.

De collecties die nu online staan zijn niet de minst geringste collecties en vormen 3 belangrijke collecties voor Surinaams genealogisch onderzoek, te weten:

 • DTB boeken 1662- 1838 (Doop, Trouw, Begrafenis)
 • Notariële archieven 1828 – 1845
 • Volkstelling Suriname 1921 (gehele registratieformulieren)

Deze archieven zijn de eerste uit een serie van archieven die in de 20e eeuw naar Nederland zijn overgebracht ter conservering en digitalisering. Door de bouw van een  nieuw Nationaal Archief in Suriname (Coppenamestraat, thans J. Lachmonstraat) werd in het kader van het project ‘Teruggave Surinaamse archieven’ gestart met het gefaseerd teruggeven van de archieven aan Suriname. In 2010 gingen de eerste stukken over.

DTB Boeken 1662-1838 (6.786 scans)
De DTB-boeken gaan terug naar het begin van de kolonie en bieden erg waardevolle informatie over vrije personen die in Suriname geleefd hebben. Een aantal van de archieven zijn reeds getranscribeerd en online te raadplegen. Bijvoorbeeld de DTB van de Gereformeerden. Zie https://deniekasan.wordpress.com/2011/07/29/overzicht-surinaamse-databases-nan/

Zie ook het ondertrouwregister (1747-1766)
https://deniekasan.files.wordpress.com/2011/07/trouwboek-suriname1-05-11-16-inv-1.pdf

DTB Boeken Suriname

Notariële archieven 1828-1845 (48.891 scans)
Er is veel genealogisch materiaal te vinden in testamenten en nalatenschappen. De registers van de notariële archieven bevatten ook transportakten van plantages en huizen, maar ook inventarissen en taxaties (prisaties). Hierbij wordt er vaak een melding gemaakt van de bijbehorende slaven, veelal echter de aantallen, maar soms ook met naam en toenaam. In de notariële notulen schuilen veel aanwijzingen over eigenaren, directeuren en administrateurs.

Notarieel archief Suriname

Volkstelling 1921 (200.779 scans)
Zoals u wellicht weet was ik een aantal jaren geleden gestart met het digitaliseren en transcriberen van de telkaarten (naamklappers) van de volkstelling 1921. Doordat de archieven terug gingen naar Suriname is dit project stil komen te staan. Ongeveer 30.000 kaarten zijn gefotografeerd en door vrijwilligers getranscribeerd. Mevrouw Hok-A-Hin heeft hier een zeer belangrijke rol in vervuld! De digitale versie van deze telling is vorig jaar live gezet op www.stamboomsuriname.nl, mijn bronnensite voor Surinaams onderzoek.

Nu de gehele registratieformulieren van de telling (!!!) op de website van het NAS online staan ontstaat er een mogelijkheid om niet alleen de index alsnog af te maken, maar de gehele telling te transcriberen. Mocht u zelfstandige plannen hebben om het geheel over te gaan typen, laten wij dit dan met z’n allen doen en afstemmen.
Baghumad - Volkstelling Suriname 1921

Vorig jaar tijdens de konmakandra van de SSG (Stichting Surinaamse Genealogie) kondigde de voorzitter al aan dat er een mogelijk indexeringsproject van deze volkstelling opgezet zou worden in samenwerking met het Nationaal Archief Nederland en de SSG. Dit project zou gedragen moeten worden door vrijwilligers. Op de vraag of er mensen een bijdrage wilde leveren, kwamen die dag 15 aanmeldingen binnen. Helaas is er geen gevolg meer aan gegeven. Wie weet op de aanstaande konmakandra volgende week 20 april, meer nieuws…

Registratieformulier Volkstelling Suriname 1921

Volledigheidshalve vermeld ik dat de gehele volkstelling van 1921 Suriname online staat. Niet alleen op de website van het NAS, maar ook op de site van het Nationaal archief Nederland (gahetna.nl). Op straatnaam zijn de scans te raadplegen. Bekijk het overzicht hier http://goo.gl/ExCr4.

Zie voor een uitleg over de afkortingen in de volkstelling 1921 deze pagina (link).

Houd rekening met het volgende bij het raadplegen van de VT1921:

 • Het kan zijn dat u telkaarten aantreft waarvan er geen registratieformulieren zijn en andersom zijn er wel registratieformulieren, maar geen telkaarten.
 • Indonesiërs en Hindoestanen hadden geen achternaam in 1921. U moet dan op voornaam zoeken.
 • Ondanks dat de telling geheel online staat, bevinden er zich personen in die binnen de openbaarheidstermijn vallen. Met andere woorden er komen personen in de telling voor die mogelijk nog kunnen leven. Houd u hier rekening mee en publiceer geen gegevens van levende personen op het internet (websites, forums, sociale media) zonder hun uitdrukkelijke toestemming.
 • Er is geen index op de telkaarten (naamklappers) van de Hindoestanen en Indonesiërs.
 • Er is WEL een gedeeltelijke index op de telkaarten van de ‘Europeanen, negers, Chinezen en mengvormen van deze rassen‘. Zie http://www.stamboomsuriname.nl/?page_id=27 (index telkaarten en miscrofiches)
 • Als u een naam niet gevonden heeft in de telkaarten, bekijk dan ook de supplementkaarten 2.10.19.01 inventarissen 200-202

Veel plezier en succes met uw onderzoek!

9 gedachtes over “Scans Volkstelling Suriname 1921, DTB en Notarieel Archief online

 1. Eerst: bedankt voor de info!! Ik heb 2 kaarten van fam. Kortzorg uit de volkstelling gevonden. Mijn vraag is nu: hoe lees ik dit: vooral de details onder de naam en geboortedatum? H – E – Z – D – N V ? Com. – Nic. – Mar. – Sa. – Sur. – Cor. – Prb.? RK: katholiek? EBG: Evangelische Broeder gemeente? M – H ? W – E V M – E M – E V – N ?
  O – H – W – S – T?
  En het onderste vakje rechts: de taal?
  Alvast bedankt voor de hulp.
  Mvg,
  R. Kortzorg

 2. Beste Denie, ik ben druk met het gebruiken van de gegevens uit de digitale volkstelling-Suriname-1921.
  De aanduidingen in het vak W-EVM EM-EV-NE; wekten bij de indruk als dat hier sprake is van een raciaal kleur onderscheid W(=wit) EVM=casties EM=mesties, EV=mulat, NE=Neger(zwart).
  Terwijl uit de uitleg maak ik op dat het zou gaan over een gradatie van erkenning; W(=wettig) EVM(=erkend door vader en moeder) EM(=erkend door vader, EM(=erkend door moeder) en NE (=niet erkend). wellicht kunt u mij helpen aan een tweede bron ter verificatie welke info hier wordt bedoeld.
  En ; ja ik heb de door mij gebruikte info in een exel-bestand geplaatst, waarmee deze mogelijk ook voor derden hanteerbaar is.
  Met vriendelijke groet
  Mark Stalpers

 3. Beste Mark Stalpers, de uitleg van de gangbare afkortingen kunt u vinden in de bovenste rij van de volkstellingsregistratie. In kolom 8 Persoonlijke staat staan de verschillende staten beschreven, te weten; Wettig, Erkend door moeder, Erkend door moeder en vader, Erkend door vader en Niet erkend. Dit komt overeen met de 2e optie in uw bericht.

 4. Beste men. Denie. Heeft u niet gemerkt dat in de volkstelling van 1921 inventarisnr 118 daar niet thuis hoort. Let op de geboortedata van de personen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s